Nyhedsbrev

Hvad skete på generalforsamlingen?

På årets generalforsamling tog vi afsked med Rosa Poulsen efter 16 år i bestyrelsen, heraf de 8 som formand. Takket været hende har vi en levende og velfungerende Støtteforening. Rosa har udført et stort og meget professionelle arbejde, til gavn for patienter og deres pårørende på Hospice Søholm. Rosa Poulsen har selv ønsket at stoppe, men mon ikke vi fortsat …

Nyhedsbrev juni 2019

Afslutningen på tidl. provst Knud Erik Bager Jensen’s indlæg om Livsmod var: Meningen er, at kunne finde og give hinanden livsmod, trods alle ydre omstændigheder. Det giver og modtager vi i omsorgen for hinanden, i det nærvær og den hjertevarme, vi skal huske at give – det handler om at kunne finde og bevare livsmodet. Læs mere i Nyhedsbrevet  

22. maj – Generalforsamling på Hospice Søholm

Ordinær generalforsamling på Hospice Søholm, Bispevej 68, 8260 Stavtrup onsdag den 22. maj 2019 klokken ca. 20.30 efter mødet med Knud Erik Bager Jensen. Se også dagsordenen i Nyhedsbrevet fra marts 2019 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretning til godkendelse 4. Regnskabsaflæggelse til godkendelse 5. Behandling af indkomne forslag 6. Budget 7. Fastsættelse af kontingent …

Maden er andet og mere end næringsstoffer!

Køkkenet på Hospice Søholm spiller en vigtig rolle for den samlede palliative indsats. Det giver køkkenleder, Sarah Lange eksempler på. En del af rutinen for dem er, at de går på besøg på stuerne hos nyindlagte patienter for at afdække særlige ønsker og behov. Hver dag bliver buffeten dækket smukt op, ja det er næsten kunst, når farver og dufte …