Generalforsamling

  1. Begivenheder
  2. Generalforsamling

Navigation af visninger

Begivenhed Views Navigation

I dag

Generalforsamling torsdag den 14. maj kl. 18.00 på Hospice Søholm. – Suspenderet

Hospice Søholm Bispevej 68, Viby J, Danmark

      Generalforsamling torsdag den 14. maj kl. 18.00 på Hospice Søholm. Dagsorden: Valg af dirigent Valg af stemmetællere Formandens beretning til godkendelse Regnskabsaflæggelse til godkendelse Behandling af indkomne forslag Budget Fastsættelse af kontingent for 2021 Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode: På valg er:  Krista Franck og Birthe Rask Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode: …

Generalforsamling 2022

Hospice Søholm Bispevej 68, Viby J, Danmark

Som forening skal vi afholde generalforsamling og opkræve kontingent. Sidste år afviklede vi generalforsamlingen skriftligt. I år håber vi på, at det vil lykkes med et fysisk møde. Vi har bedt hospiceleder Dorit Simonsen fra Hospice Djursland fortælle om det nye børnehospice, Strandbakkehuset. Så sæt kryds i kalenderen den 4. maj fra kl 18.00 til 20.30 på Hospice Søholm. Vi …