Medlemskab

Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, par og foreninger, institutioner og virksomheder.

Kontingentet for 2020 er:

    Enkeltpersoner
    kr. 100
    Ægtefælle / partner
    kr. 175
    Institutioner/foreninger/virksomheder
    kr. 500

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til et medlem i bestyrelsen, ved at ringe eller skrive til os eller ved elektronisk tilmelding på linjerne nedenfor.

Vores kasserer vil sende et brev efter indmeldelsen.

Tilmelding:

Støtteforeningens medlemmer kan være til stor hjælp for bestyrelsen ved at give ”en hjælpende hånd”, f.eks. når der skal publiceres arrangementer. Det kan være ved at hænge plakater op på opslagstavler, uddele flyers, men også ved ”mund til mund” metoden at orientere om det aktuelle arrangement, om Hospice Søholm og hospicetanken i det hele taget.