Samarbejde med hospicebestyrelsen

Hospice Søholm overgik den 1. januar 2009 til at være selvejende institution med egen bestyrelse. Der er driftsoverenskomst med Region Midtjylland og lokalerne lejes af Aarhus Kommune, foreløbig til 2020. I begyndelsen af september 2012 flyttede Hospice Søholm i nybyggede lokaler lige ved siden af de gamle.
Den nye adresse er: Bispevej 68, Stavtrup, 8260 Viby J.

Inden Hospice Søholm overgik til at være selvejende institution, blev det fra april 1999 til januar 2009, altså knap 10 år, drevet i et samarbejde mellem Århus Amt og Århus Kommune.

Bestyrelsen ved Den selvejende Institution Hospice Søholm.

Bestyrelsen for Hospice Søholm består af 9 personer, som alle er udpeget af forskellige instanser, 3 af dem er politisk udvalgt. Den ene fra Region Midtjylland, en anden fra Århus Kommune og den sidste er udpeget af en kommune i den sydlige del af regionen.

Bestyrelsessammensætningen 2018 er følgende:

Claus Hommelhoff, udpeget af Rotary Vest, Århus, er formand for bestyrelsen.

Karen Margrethe Gadegaard Sørensen, udpeget af Støtteforeningen ved Hospice Søholm, er næstformand for bestyrelsen.

Krista Franck, udpeget af Støtteforeningen ved Hospice Søholm.

Ida Buch-Lorentsen er medarbejderrepræsentant, udpeget af personalet på Hospice Søholm

Lise Høyer, udpeget af Praksisudvalget i Region Midtjylland.

Kirsten Halskov Madsen, udpeget af Kræftens Bekæmpelse.

Finn Thranum, udpeget af Region Midtjylland.

Jens Lassen, udpeget af Aarhus Kommune

Tom plads, udpeget af Odder kommune.

Leder af Hospice Søholm, Dorthe Kjær Iversen og hendes souschef, Jytte Husted er sekretærer for hospicebestyrelsen.

Hospicebestyrelsen holder møde mindst én gang i hvert kvartal.

Et forretningsudvalg kan tage sig af presserende sager, hvis det af tidsmæssige grunde ikke er muligt at samle hele bestyrelsen. Hospicebestyrelsen har besluttet, at forretningsudvalget består af formand og næstformand og desuden af Region Midtjyllands repræsentant i hospicebestyrelsen.

Støtteforeningen ved Hospice Søholm har – som det fremgår af ovennævnte – to repræsentanter i hospicebestyrelsen. På den måde har Støtteforeningen en ansvarsfuld rolle for at være med til, at beboerne får gode forhold og de ansatte en god arbejdsplads.

Desuden har Støtteforeningen og hospicebestyrelsen sammen en stor opgave med at synliggøre både Hospice Søholm og støtteforeningen overfor befolkningen.

Rev: November 2020