Nyhedsbrev

22. maj – Generalforsamling på Hospice Søholm

Ordinær generalforsamling på Hospice Søholm, Bispevej 68, 8260 Stavtrup onsdag den 22. maj 2019 klokken ca. 20.30 efter mødet med Knud Erik Bager Jensen. Se også dagsordenen i Nyhedsbrevet fra marts 2019 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretning til godkendelse 4. Regnskabsaflæggelse til godkendelse 5. Behandling af indkomne forslag 6. Budget 7. Fastsættelse af kontingent …

Maden er andet og mere end næringsstoffer!

Køkkenet på Hospice Søholm spiller en vigtig rolle for den samlede palliative indsats. Det giver køkkenleder, Sarah Lange eksempler på. En del af rutinen for dem er, at de går på besøg på stuerne hos nyindlagte patienter for at afdække særlige ønsker og behov. Hver dag bliver buffeten dækket smukt op, ja det er næsten kunst, når farver og dufte …

Hverdagen som formand!

Nu begynder forberedelserne til generalforsamlingen. Hvem er på valg og hvem stiller op igen? Store spørgsmål og beretning skal der skrives. Der er lidt tid endnu – et Nyhedsbrev og kontingentopkrævning venter først. Jubii, der kom nogle lopper ind af døren, vi har jo loppemarked næste søndag den 17. februar.