Nyhedsbrev

Regnskab 2021

Regnskab 2021 I kan her se, hvordan vores økonomi er og hvad pengene bruges til og hvor de kommer fra. en ekstra tak til alle medlemmer og donatorer. En tak til bestyrelsen, der utrættelig samler ind og fortæller om Hospice Søholm.

General forsamling 2022

Før foredraget om Strandbakkehuset er der generalforsamling kl. 18.00. Dagsorden: 1.Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretning til godkendelse 4. Regnskabsaflæggelse til godkendelse 5. Behandling af indkomne forslag – Frist for forslag er den 15. april 2022 6. Budget 7. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer Da vi ikke afholdt valg sidste …

Hvem, hvad og hvor om Strandbakkehuset onsdag den 4. maj kl 19.00 på Hospice Søholm

Det er med fornøjelse, at vi kan indbyde jer til dette foredrag onsdag den 4. maj kl. 19.00 – 20.00 på Hospice Søholm efter generalforsamlingen. Hospiceleder Dorit Simonsen vil fortælle om Strandbakkehuset på Djursland. Strandbakkehuset er det første nybyggede børne- og ungehospice i Danmark. Kom og tag gerne en gæst med. Alle er velkomne   Strandbakkehuset tilbyder en lindrende indsats …

Nyhedsbrev nr 65, april 2022

Nyhedsbrev 65 april_ 2022 v2 Nyhedsbrevet indeholder en invitation til et foredrag på Hospice Søholm efter generalforsamlingen. Hospiceleder Dorit Simonsen vil fortælle om Strandbakkehuset på Djursland. Strandbakkehuset er det første nybyggede børne- og ungehospice i Danmark. Onsdag den 4. maj kl. 19.00 – 20.00 Der er også en dagsorden til vores generalforsamling. Hele bestyrelsen er på valg og alle vil …

Det er vigtigt, at kunne spise med øjnene Af køkkenleder Sara Jane Lange

I køkkenet på Hospice Søholm er vi 3 medarbejdere, som prioriterer at lave velsmagende retter af friske råvarer til både patienter, deres pårørende, personale og frivillige. Menuerne afspejler et generelt ønske fra patienter om gode danske klassiske retter, men også retter fra hele verden samt vegetarmad findes der plads til. Alt sammen krydret med ”rigeligt smør”! Hver morgen bliver der …

Nyhedsbrev nr. 64, Marts 2022

https://www.hospice-aarhus.dk/wp-content/uploads/2022/03/Nyhedsbrev-64-marts-2022_2.pdf   I dette nyhedsbrev fortæller Hospice Søholms køkkenleder Sara  Jane Lange om nogle af de spændende udfordringer, der er i et køkken knyttet til et hospice. Som forening skal vi afholde generalforsamling og opkræve kontingent. Sidste år afviklede vi generalforsamlingen skriftligt. I år håber vi på, at det vil lykkes med et fysisk møde. Vi har bedt hospiceleder Dorit …

Nyhedsbrev nr 63, Februar 2022

Nyhedsbrev, nr 63, Februar 2022 2022 åbner sig. Der købes blomster, krukker ordnes, frivillige fra Hospice Søholm er på TV i tre bevægende udsendelser. En verden normaliseres langsomt og gradvis sættes gang i de gamle aktiviteter, der glæder og fylder i hverdagen. I dette nummer af nyhedsbrevet fortæller Gro Stoltze Katborg, psykolog på hospice lidt om, hvordan hun kan støtte …

Psykolog på hospice – samtaler med døende og deres pårørende af Af Gro Stoltze Katborg Psykolog & Specialist i psykoterapi

Den døende kan have nogle bekymringer, som kan strække sig bagud i tiden i fortrydelse over det, som ikke lod sig gøre i livet i relationen til nærtstående. Andre gange går bekymringen frem i tiden i usikkerhed over, hvordan det skal gå deres elskede, når de ikke længere selv er tilstede til at drage omsorg for, hjælpe, støtte og værne …