Nyhedsbrev april 2020

                  Nyhedsbrev fra Støtteforeningen ved Hospice Søholm. Vi må desværre aflyse eller suspendere alle vores aktiviteter. I Nyhedsbrevet er der en årsberetning og et regnskab, så du alligevel kan følge med i, hvad der er sket i årets løb. Nyhedsbrev april 2020

Nyhedsbrev juni 2019

Afslutningen på tidl. provst Knud Erik Bager Jensen’s indlæg om Livsmod var: Meningen er, at kunne finde og give hinanden livsmod, trods alle ydre omstændigheder. Det giver og modtager vi i omsorgen for hinanden, i det nærvær og den hjertevarme, vi skal huske at give – det handler om at kunne finde og bevare livsmodet. Læs mere i Nyhedsbrevet  

Nyhedsbrev december 2018

Nyhedsbrev december 2018 Det er med fornøjelse, at vi kan sende årets sidste nyhedsbrev til jer. I Nyhedsbrevet kan du læse om børn som pårørende på Hospice Søholm. Vi bliver hyppigt spurgt om, hvordan man kan støtte os, så denne gang har nyhedsbrevet en vejledning til dette. Vi vil også gerne invitere til et foredrag med tidl. provst Knud Erik …

Nyhedsbrev marts 2018

Nyhedsbrev marts 2018 Det er med glæde, vi sender årets første Nyhedsbrev ud. I Nyhedsbrevet kan du læse om nogle gode arrangementer, vi har planlagt. Blandt andet med tidl. Rådmand Dorthe Laustsen, der fortæller om sit liv før og efter den dramatiske ulykke, der kostede hende så meget. Ligeledes indkalder vi til generalforsamling den 16. maj 2018 på Hospice Søholm. …