Dagsorden til generalforsamling 2021

Som en demokratisk forening er det vigtigt, at medlemmerne kan komme til orde, komme med forslag til Støtteforeningens arbejde, se hvad vi laver via beretningen og holde øje med regnskab og budget. Det vil vi meget gerne åbne for ved hjælp af nyhedsbrevene. – I dette nyhedsbrev er der en dagsorden til generalforsamlingen. – I nyhedsbrevet til marts vil der …

Præst på hospice – om ritualer i dødens nærhed Af Kirsten Dalager Buur, præst ved Hospice Søholm

“Når man er til gudstjeneste, mærker man, at man ikke er alene!” Sådan beskrev en patient sin oplevelse af at deltage i en af de korte gudstjenester, vi holder på hospice. Gudstjenestens ritual understreger alt det, vi mennesker er fælles om: sårbarheden, fejlbarligheden, længslen efter kærligheden og dødeligheden. Men gudstjenester er ikke det eneste ritual, som hospice lægger rum til. …

Nyhedsbrev februar 2021

Nyhedsbrev februar 2021 version1[7126] Under coronatiden forsøger vi at sende et nyhedsbrev hver måned for at fortælle jer om livet på Hospice Søholm. Denne gang har præst Kirsten Dalager Buur skrevet et stærkt indlæg om indholdet i sin gerning på Hospice Søholm, Dette nyhedsbrev indeholder også vores overvejelser om afvikling af Støtteforeningens generalforsamling.

Generalforsamling 2021

Støtteforeningen skal efter vedtægterne afholde en generalforsamling i maj måned. År 2020 blev generalforsamlingen suspenderet som følge af forsamlingsforbud og bekymring for smitte. I stedet udsendtes en beretning og et regnskab for 2019. Der kom en enkelt henvendelse vedrørende Støtteforeningens balance. Vi har en fin balance på indtægter og udgifter. Alle fem medlemmer af bestyrelsen og de to suppleanter er …

Nyhedsbrev januar 2021

Januar Nyhedsbrev er nu udsendt til alle medlemmer af Støtteforeningen. Året 2020 blev et anderledes år. Vi håber, at det nye år vil give os nye muligheder for et mere normalt liv. I Støtteforeningens Nyhedsbrev fortæller vi om hospice og de aktiviteter, der er på området. Vi efterspørger også i dette nummer, om der er interesserede i at være med …

Det nytter noget                                             af Emmy Haahr Jensen

Som medlem af bestyrelsen er det mit ansvar at skrive ansøgninger om støtte og donationer. Det kan måske lyde som en lidt tør og skrivebordsagtig opgave, men det er slet ikke tilfældet. Tvært imod. For når man betænker, hvor stor en glæde de indkomne støtte- og donationsbeløb giver både patienterne og deres pårørende og personalet på Hospice, så er det …

20 år med Støtteforeningen

20 år med Støtteforeningen Den frivillige, der har været med næsten hele perioden, er vores kasserer, Karen Margrethe G. Sørensen.   Hun fortæller: På et tidspunkt i 2002 henvendte fhv. provst Marie Andreasson til mig om at være med i Støtteforeningen ved Hospice Søholm. Det blev starten på mit arbejde i bestyrelsen. På daværende tidspunkt var Helle Grønlund formand. Kort efter …

Nyhedsbrev december 2020

Nyhedsbrev December 2020 Nu er årets sidste nyhedsbrev fra os sendt afsted. “Der er intet, der er så skidt, at det ikke er godt for noget”, siger et gammelt ord. Vi har ofte tænkt dette i disse Coronatider og set efter de gode sager. Du kan derfor i Nyhedsbrevet læse om Støtteforeningens historie og om hvordan vi skaffer penge til …