25 års jubilæum

25 års jubilæum Hospice Søholm inviterede til 25-års jubilæumsarrangement, hvor vi med glæde deltog sammen med frivillige og ansatte på Hospice Søholm. Vores gave blev overrakt til hospicechef Dorthe Kjær Iversen og jubilæumsbogen blev præsenteret. Jubilæumsgaven bestod af 1000 kroner for hvert år, et samlet beløb på 25.000 kr. Beløbet er tænkt til hjælp til indretning af Hospice Søholms børne/ungestue. …

Generalforsamling 2024

Generalforsamling Vi afholdt en rigtig fin generalforsamling den 15. maj med et godt fremmøde. Aksel Wehner styrede os kyndigt igennem generalforsamlingen. Hannah Breinholt og Karen Margrethe Sørensen havde sørget for fortæring inden arrangementet med Lil Olesen, der fortalte om Kræftrådgivningen. Efter generalforsamlingen holdt vi et konstituerende bestyrelsesmøde og vi fortsætter alle på vores poster. Formand Krista Franck, næstformand Elisabeth Buhrkal, …

Lopper

Tak for de mange gode lopper, der bliver doneret til os. Lopperne bliver solgt og giver penge til støtteforeningen, men loppemarkederne er også en mulighed for at fortælle om vores arbejde, så folk eventuelt får lyst til at donere til os. Vi kører ud og henter lopper eller der bliver bragt lopper til hospice, som vi så afhenter der. Lopperne …

Nyhedsbrev juni 2024

Nyhedsbrev juni 2024_1 Med dette nyhedsbrev ønsker vi alle en god sommer. I nyhedsbrevet kan du læse om vores generalforsamling, lidt om fejringen af Hospice Søholms 25 års jubilæum og om vores behandling af lopper. Med Aarhus Rosen ønsker vi alle vores medlemmer en god sommer. Udviklingen af Aarhus Rosen er finansieret af Herman Sallings Fond, og doneres til blandt …

Generalforsamling 15. maj 2024

Det var en rigtig fin generalforsamling med et godt fremmøde. vi var 25 i alt. Aksel Wehner styrede os kyndigt igennem generalforsamlingen. Hannah og Karen Margrethe havde sørget for fortæring inden arrangementet med Lil Olesen, der fortalte om Kræftrådgivningen. Både Aksel og Lil fik 2 flasker Hospicevin. Efter generalforsamlingen holdt vi et konstituerende bestyrelsesmøder og vi fortsætter alle på vores …

Jubilæumsskrift, Hospice Søholm Aarhus 25 år

Endelig jubilæumsudgave2 Hospice Søholm i Stavtrup åbnede den 1. april 1999. Det overordnede mål med Støtteforeningen ved Hospice Søholm er at sikre bedre vilkår for uhelbredeligt syge og døende mennesker samt deres pårørende. Støtteforeningen har som  opgave at skaffe midler, der er til gavn for Hospice Søholm. Vi forsøger at skabe opmærksomhed om hospice og de muligheder, der er på …

Kontingent 2024

Så er det også tid til at betale kontingent i 2024 Enkeltpersoner 100 kr., par 175 kr. og institutioner/foreninger/virksomheder 500 kr. Brug MobilePay nr. 72257 eller konto 2316 – 7556951009 Husk at skrive navn på indbetalingen. Du må gerne betale kontingentet inden generalforsamlingen.

Lil Olesen fortæller om Kræftrådgivningens tilbud efter generalforsamlingen

Jeg hedder Lil Kirkegaard Olesen og er ansat som rådgiver i Kræftrådgivningen Aarhus fra den 1.april 2022. Min faglige baggrund er, at jeg har været sygeplejerske i mange år. I de mange år har jeg arbejdet og været tæt på kræftpatienter både i sengeafdelinger, i det ambulante, på hospice og i Enhed for Lindrende Behandling. Mine funktioner har været mangfoldige, …

Generalforsamling den 15. maj 2024

Den 15 maj kl 18.00 Dagsorden: 1.Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretning til godkendelse 4. Regnskabsaflæggelse til godkendelse 5. Behandling af indkomne forslag – 6. Budget 7. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer Krista Franck og Birthe Rask er på valg for 2 år 9. Valg af 2 suppleanter Elsebeth Norlen …

Nyhedsbrev april 2024

Nyhedsbrev april 2024_1 Kære medlemmer. Vi er glade for at kunne sende jer jubilæumshæftet med mange af de gode indlæg, vi har modtaget gennem de senere år. Indlæg, der beretter om livet og tankerne ved at arbejde og være frivillig på Hospice Søholm. Tak til Aarhus Kommune for at støtte udsendelsen af jubilæumshæftet.