Generalforsamling den 15. maj 2024

Den 15 maj kl 18.00

Dagsorden:

1.Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens beretning til godkendelse

4. Regnskabsaflæggelse til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag –

6. Budget

7. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Krista Franck og Birthe Rask er på valg for 2 år

9. Valg af 2 suppleanter

Elsebeth Norlen og Hannah Breinholt er på valg for 1 år.

10. Valg af revisor

Niels Angaard og Hans Kjær, der begge er villige til genvalg.

11. Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling, skal afleveres skriftligt til formanden senest den 1. maj 2024.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *