Hvad er det vi laver og hvorfor? Interview på ANTV

Karen Margrethe og jeg var afsted til interview om Hospice Søholm og om Støtteforeningen. Programmet med Støtteforeningen ved Hospice Søholm sendes i tv på torsdag d. 23. juni kl. 21.00 Det var en god oplevelse, Maria er selv frivillig på Hospice Søholm og ledte os godt igennem. https://youtu.be/XGThR_hooIQ – og på antv.dk De to medlemmer af Støtteforeningen Hospice Søholm, Krista Franck …

Strandbakkehuset

Efter generalforsamlingen den 4. maj holdt Dorit Simonsen, hospiceleder på Hospice Djursland et interessant foredrag om det nye børn- og unge hospice, som er en del af Hospice Djursland, under overskriften: LIV – LEG – LINDRING Hun kom blandt andet ind på, hvor svært det kan være at ændre den gængse opfattelse af, hvad ordet hospice dækker over. Hun forklarede, …

Regnskab 2021

Regnskab 2021 I kan her se, hvordan vores økonomi er og hvad pengene bruges til og hvor de kommer fra. en ekstra tak til alle medlemmer og donatorer. En tak til bestyrelsen, der utrættelig samler ind og fortæller om Hospice Søholm.

General forsamling 2022

Før foredraget om Strandbakkehuset er der generalforsamling kl. 18.00. Dagsorden: 1.Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretning til godkendelse 4. Regnskabsaflæggelse til godkendelse 5. Behandling af indkomne forslag – Frist for forslag er den 15. april 2022 6. Budget 7. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer Da vi ikke afholdt valg sidste …

Hvem, hvad og hvor om Strandbakkehuset onsdag den 4. maj kl 19.00 på Hospice Søholm

Det er med fornøjelse, at vi kan indbyde jer til dette foredrag onsdag den 4. maj kl. 19.00 – 20.00 på Hospice Søholm efter generalforsamlingen. Hospiceleder Dorit Simonsen vil fortælle om Strandbakkehuset på Djursland. Strandbakkehuset er det første nybyggede børne- og ungehospice i Danmark. Kom og tag gerne en gæst med. Alle er velkomne   Strandbakkehuset tilbyder en lindrende indsats …

Nyhedsbrev nr 65, april 2022

Nyhedsbrev 65 april_ 2022 v2 Nyhedsbrevet indeholder en invitation til et foredrag på Hospice Søholm efter generalforsamlingen. Hospiceleder Dorit Simonsen vil fortælle om Strandbakkehuset på Djursland. Strandbakkehuset er det første nybyggede børne- og ungehospice i Danmark. Onsdag den 4. maj kl. 19.00 – 20.00 Der er også en dagsorden til vores generalforsamling. Hele bestyrelsen er på valg og alle vil …

Det er vigtigt, at kunne spise med øjnene Af køkkenleder Sara Jane Lange

I køkkenet på Hospice Søholm er vi 3 medarbejdere, som prioriterer at lave velsmagende retter af friske råvarer til både patienter, deres pårørende, personale og frivillige. Menuerne afspejler et generelt ønske fra patienter om gode danske klassiske retter, men også retter fra hele verden samt vegetarmad findes der plads til. Alt sammen krydret med ”rigeligt smør”! Hver morgen bliver der …