Ekstraordinær generalforsamling den 16. juni 2008

Der blev vedtaget en ændring af vedtægternes § 1, som indebar en ændring af Støtteforeningens navn. Navnet: Hospice Støtteforening i Århus, fik foreningen ved den stiftende generalforsamling i 1997.

 For at præcisere foreningens tilhørsforhold i dag, har den nu navnet: Støtteforeningen ved Hospice Søholm.