Samarbejde med Hospice Søholm

Samarbejdet mellem Støtteforeningen og Hospice Søholm er af uformel karakter.
Hospicechefen og hendes souschef deltager i bestyrelsesmøder i Støtteforeningen, når der er væsentlige punkter at diskutere.

En væsentlig del af Støtteforeningens formål er at støtte arbejdet på Hospice Søholm.

I praksis har det hidtil bestået i, at der bl.a. er givet økonomisk støtte til indkøb af gaver til sansehaven og til udsmykning forskellige steder i huset, til festligholdelse af Hospice Søholms 10-års jubilæum april 2009 og til at der kontinuerligt kan købes friske blomster til de lokaler, der er fælles for alle

Støtteforeningen arrangerer ca. 2 gange om året åbent møde med adgang for alle interesserede. Det ene møde holdes i forbindelse med generalforsamlingen i maj, det andet om efteråret.

Vi tilbyder foreninger, institutioner og andre interesserede at give information om hospicetanken og det arbejde, der udføres på hospice, men også om Støtteforeningens arbejde.
Disse informationer kan enten være ude i foreninger/institutioner eller på Hospice Søholm med en efterfølgende rundvisning.

Til Hospice Søholm er der knyttet en gruppe af frivillige. Koordinatorer for de frivillige er hospicechefen og hendes souschef. Støtteforeningen samarbejder med de frivillige ved enkelte arrangementer.

Rev. oktober 2013