Dagsorden til generalforsamling 2021

Som en demokratisk forening er det vigtigt, at medlemmerne kan komme til orde, komme med forslag til Støtteforeningens arbejde, se hvad vi laver via beretningen og holde øje med regnskab og budget.

Det vil vi meget gerne åbne for ved hjælp af nyhedsbrevene.

– I dette nyhedsbrev er der en dagsorden til generalforsamlingen.

– I nyhedsbrevet til marts vil der komme en beretning og et regnskab.

– I april vil vi præsentere evt. forslag til behandling, kommen- tarer og evt. spørgsmål til beretning, regnskab og budget.

Efter vedtægterne skal der være følgende dagsorden til generalforsamlingen.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning til godkendelse – udsendes i marts
  4. Regnskabsaflæggelse til godkendelse – udsendes i marts
  5. Behandling af indkomne forslag – præsenteres i april sammen med bemærkninger og spørgsmål til beretning, regnskab og budget
  6. Budget
  7. Fastsættelse af kontingent for 2022 – bestyrelsen foreslår uændret kontingent
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 1-årig periode:

På valg er: Krista Franck og Birthe Rask

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode:

På valg er: Elisabeth Buhrkal, Emmy Haahr Jensen og Karen Margrethe G. Sørensen.

10.Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode:

På valg er: Elsebeth Norlén og Hannah Breinholt

  1. Valg af revisor: Niels Angaard og Hans Kjær

12  Eventuelt

Vi håber på denne måde at kunne leve op til vedtægterne uden at samles fysisk.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *