En værdig død af Krista Franck

Der er så mange opfattelser af, hvad der er en værdig død. Fra
Støtteforeningen fortæller vi om livet på hospice og alt, der gøres,
for at livet kan leves indtil man dør.
“Du er værdifuld, fordi du er dig, og du betyder noget ind til det
sidste sekund i dit liv. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, ikke kun for at
du skal dø i fred, men også så du kan leve ind til du dør”
Dette citat stammer fra Dame Cicily Saunders grundlæggeren af
hospicefilosofien, som stammer fra England, hvor den såkaldte
hospicebevægelse opstod i 1960’erne. Hun beskrev en omsorgsteori,
hvor der skulle være fokus på omsorg og livskvalitet,
holdninger, uddannelse, forskning og den frivillige indsats.
Det lykkedes på Hospice Søholm, vi hører kun om enestående
pleje og omsorg, om det store frivillige arbejde, og om hvor godt
man tager sig af pårørende –
Overordnet set er der dog stadig meget at kæmpe for. Døende
sikres ikke tilstrækkelig lindring skriver Rigsrevisionen siger i i
2020 i en rapport om adgangen til specialiseret palliation i Danmark
– det, der blandt andet foregår på hospice. Og konklusionen
er helt klar: Alt for få får den nødvendige behandling og
mange venter alt for længe. Og så er der en stor ulighed i adgangen
til hospice og anden specialiseret palliation mellem
kræftpatienter og mennesker med fx hjerte- eller lungesygdomme.
Fra Støtteforeningens side er vi optaget af og bekymret for, at
mennesker ikke får den nødvendige hjælp og pleje i denne sidste
ende af livet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *