General forsamling 2022

Før foredraget om Strandbakkehuset er der

generalforsamling kl. 18.00.

Dagsorden:

1.Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens beretning til godkendelse

4. Regnskabsaflæggelse til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag –

Frist for forslag er den 15. april 2022

6. Budget

7. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Da vi ikke afholdt valg sidste år er alle medlemmer af   bestyrelsen på valg.

Elisabeth Buhrkal, Emmy Haahr Jensen og Karen   Margrethe G. Sørensen er på valg for 1 år

Krista Franck og Birthe Rask er på valg for 2 år

9. Valg af 2 suppleanter

Elsebeth Norlen og Hannah Breinholt er på valg for 1   år.

10. Valg af revisor

Niels Angaard og Hans Kjær, der begge er villige til   genvalg.

11. Eventuelt.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *