22. maj – Generalforsamling på Hospice Søholm

Ordinær generalforsamling på Hospice Søholm, Bispevej 68, 8260 Stavtrup onsdag den 22. maj 2019 klokken ca. 20.30 efter mødet med Knud Erik Bager Jensen.

Se også dagsordenen i Nyhedsbrevet fra marts 2019

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens beretning til godkendelse

4. Regnskabsaflæggelse til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Budget

7. Fastsættelse af kontingent for 2020

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2årig periode:

På valg er: Rosa Poulsen, der ikke ønsker genvalg, Karen Margrethe G. Sørensen og Elisabeth Buhrkal, der begge er villige til at modtage genvalg.

Valg af 2 suppleanter for en 1årig periode: Emmy Haahr Jensen og Hannah Breinholdt, der begge er villige til at modtage genvalg

Valg af revisor: Niels Angaard og Hans Kjær, der begge er villige til at modtage genvalg

9. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal afleveres skriftligt til formanden senest den 15. april 2019 2

Vi glæder os til et godt fremmøde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *