Hospice er også for KOL- og hjertepatienter

Gang på gang støder vi på forestillingen om, at hospice kun er for kræftpatienter. Lad mig starte med én gang for alle at slå fast, at det ikke er tilfældet. Hospice er for ALLE med en livstruende sygdom!

Det er ikke blot blandt den brede befolkning, der mangler kendskab til hospice som en mulighed for patienter med livstruende sygdomme.

Vi møder samme mangel på konkret viden om, hvad hospice kan tilbyde patienter med eksempelvis hjertesygdomme, KOL eller ALS, blandt læger, sygeplejersker og andre dygtige fagfolk i vores sundhedssystem. En viden om, at hospice også for disse patientgrupper kan tilbyde lindrende behandling med henblik på at højne livskvaliteten; fx fysioterapi og medicinsk behandling målrettet vejrtrækningsbesvær hos KOL og hjertepatienter. Det er jo disse fagfolk, der følger patienterne og deres pårørende i hele forløbet fra diagnosen stilles, gennem indimellem lange behandlingsforløb og helt frem til den sidste tid. Og det er dem,patienter og pårørende søger råd og vejledning hos.

Ét er derfor helt sikkert og det er, at der er et enormt behov for, at vi får ændret på opfattelsen af hospice som et sted forbeholdt kræftpatienter. Det er netop en del af selve kernen i hospicefilosofien, at man skal kunne modtage hospiceomsorgen uanset hvem man er og hvor man er – og dermed også uanset hvilken livstruende sygdom, man lider af.

Men hvor kommer forestillingen fra? Og hvorfor er det, at vi ikke synes at lykkes med at få budskabet om, at hospice er for alle med en livstruende sygdom, slået tilstrækkeligt fast? Den kommer formentligt dels fra det, at hospice i Danmark i nogen grad er båret frem af planer for indsatsen på kræftområdet dels fra, at langt størsteparten af de patienter, der i dag er indlagt på hospice, netop er kræftpatienter.

I Hospice Forum Danmark er et væsentligt fokusområde at oplyse om hospice – og dermed også at oplyse om, at hospice er for ALLE med en livstruende sygdom. Det gør vi bl.a. gennem indlæg som dette, via opslag og film på sociale medier, annoncerog foredrag. Men der skal tydeligvis endnu mere til, så vi trænger helt igennem med budskabet og får skærpet bevidstheden om hospice i hele befolkningen og ikke mindst i sundhedsvæsenet.

Vi opfordrer derfor alle jer, der læser med her til at dele budskabet, ligesom vi håber på et samarbejde med Sundhedsstyrelsen om en målrettet informationsindsats overfor sundhedspersonale i hele landet.

Gang på gang støder vi på forestillingen om, at hospice kun er for kræftpatienter. Lad mig starte med én gang for alle at slå fast, at det ikke er tilfældet. Hospice er for ALLE med en livstruende sygdom!

Det er ikke blot blandt den brede befolkning, der mangler kendskab til hospice som en mulighed for patienter med livstruende sygdomme.

Vi møder samme mangel på konkret viden om, hvad hospice kan tilbyde patienter med eksempelvis hjertesygdomme, KOL eller ALS, blandt læger, sygeplejersker og andre dygtige fagfolk i vores sundhedssystem. En viden om, at hospice også for disse patientgrupper kan tilbyde lindrende behandling med henblik på at højne livskvaliteten; fx fysioterapi og medicinsk behandling målrettet vejrtrækningsbesvær hos KOL og hjertepatienter. Det er jo disse fagfolk, der følger patienterne og deres pårørende i hele forløbet fra diagnosen stilles, gennem indimellem lange behandlingsforløb og helt frem til den sidste tid. Og det er dem,patienter og pårørende søger råd og vejledning hos.

Ét er derfor helt sikkert og det er, at der er et enormt behov for, at vi får ændret på opfattelsen af hospice som et sted forbeholdt kræftpatienter. Det er netop en del af selve kernen i hospicefilosofien, at man skal kunne modtage hospiceomsorgen uanset hvem man er og hvor man er – og dermed også uanset hvilken livstruende sygdom, man lider af.

Men hvor kommer forestillingen fra? Og hvorfor er det, at vi ikke synes at lykkes med at få budskabet om, at hospice er for alle med en livstruende sygdom, slået tilstrækkeligt fast? Den kommer formentligt dels fra det, at hospice i Danmark i nogen grad er båret frem af planer for indsatsen på kræftområdet dels fra, at langt størsteparten af de patienter, der i dag er indlagt på hospice, netop er kræftpatienter.

I Hospice Forum Danmark er et væsentligt fokusområde at oplyse om hospice – og dermed også at oplyse om, at hospice er for ALLE med en livstruende sygdom. Det gør vi bl.a. gennem indlæg som dette, via opslag og film på sociale medier, annoncerog foredrag. Men der skal tydeligvis endnu mere til, så vi trænger helt igennem med budskabet og får skærpet bevidstheden om hospice i hele befolkningen og ikke mindst i sundhedsvæsenet.

Vi opfordrer derfor alle jer, der læser med her til at dele budskabet, ligesom vi håber på et samarbejde med Sundhedsstyrelsen om en målrettet informationsindsats overfor sundhedspersonale i hele landet.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *