Velkommen til Hospice Søholms nye souschef Gitte Billeschou.

Jeg hedder Gitte Billeschou, og jeg startede som souschef på Hospice Søholm 1. april 2022.

Jeg er 43 år gammel, og bor i Malling med min mand, Henrik, og vores sønner Casper på 17 år og Thomas på 15 år.

Jeg har nu haft halvanden måned til at lære Hospice Søholm, personalet og alle mennesker omkring Hospice Søholm at kende. Jeg har haft lejlighed til at hilse på de fleste – men endnu ikke på alle – og er blevet taget imod med stor åbenhed, interesse (og tålmodighed!). Det har været fantastisk at træde ind i den hjælpsomme og positive atmosfære, der er i huset.

Jeg er uddannet sygeplejerske fra Sygeplejeskolen i Aarhus i 2003. De første 13 år arbejdede jeg på Medicinsk Endokrinologisk sengeafdeling (MEA) på Nørrebrogade. Her fik jeg stor erfaring med grundlæggende sygepleje, og med sygepleje til en meget forskelligartet patientgruppe. Jeg lærte at prioritere opgaver i en til tider hektisk hverdag og betydningen af et godt kollegafællesskab, hvor man kommer længst ved at løfte i flok. Efter 6 år blev jeg klinisk vejleder og siden har det at uddanne og undervise været et interessefelt for mig. På MEA var jeg nøgleperson for de palliative patienter, og i 2016 søgte jeg på den baggrund en stilling i Enhed for Lindrende Behandling (ELB). Her blev min faglige interesse for lindring af alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende yderligere udviklet og styrket. Den palliative indsats fokus på at støtte menneskets livskvalitet helt til livets afslutning, oplevede jeg som både fagligt og menneskeligt meningsfuldt. Endvidere gav patientforløb på tværs af sektorer mig et indblik i, hvor godt, men også komplekst, det kan være at være patient i det danske sundhedsvæsen. Endelig blev det i ELB tydeligt for mig, hvilke åbenlyse fordele der er ved at arbejde i et felt, hvor man udnytter tværfaglighed til at styrke indsatsen til den enkelte patient og dennes pårørende.

Det er med denne bagage jeg med stor respekt og også stort engagement går ind i arbejdet som souschef på Hospice Søholm. Jeg glæder mig meget til i tæt samarbejde med hospicechef Dorthe Kjær Iversen, den fantastiske personalegruppe og alle I engagerede mennesker omkring Hospice Søholm at være med til at lede og videreudvikle den palliative indsats her.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *