Rapport fra et musikterapeutisk projekt af Mattias Hovgaard Hansen

I foråret 2021 blev der på Hospice Søholm Aarhus igangsat et
lille projekt, hvori der blev undersøgt, om musikterapi havde en
positiv effekt på patienterne. I alt deltog 10 patienter i undersøgelsen.
For at gøre det nemt for patienterne at deltage valgte vi at stille
tre simple spørgsmål, som kunne besvares med et tal mellem 1-
10. Der spørges ind til patientens generelle smerter, fysiske tilstand og mentale tilstand.
Eksempelvis var et af spørgsmålene: ”Hvor mange smerter har
du på en skala fra 1-10, hvor 10 er de værst tænkelige smerter?”
Det svarede patienterne så på og jeg spillede to sange for dem.
De to sange blev tilpasset deres behov, enten det var et behov
for smerte lindring, afslapning eller noget tredje.
Kort efter at sangene var sunget færdige stillede jeg det samme
spørgsmål, hvor patienten så svarede igen.
Resultaterne på spørgsmålet angående smerter viste bl.a. at før
musikterapi svarede gennemsnittet af patienterne 5,05. Efter
musikterapi-interventionen med de to sange var patienternes
svar 3,1, hvilket svarer til en nedgang i smerter på 32,7 % point i
forhold til deres udgangspunkt. Musikterapi-interventionen brugt
i undersøgelsen viste også at have en positiv effekt på patienternes mentale uro som blev reduceret med 37 % point. I forhold
til patienternes oplevelse af fysisk uro viste undersøgelsens resultater at den kropslige uro blev reduceret med hele 38,6 %.
Resultaterne fra den lille undersøgelse fortaget her på Hospice
Søholm viser, at musikterapi har en tydelig positiv effekt på oplevelsen af smerter, patienternes mentale tilstand og fysiske tilstand.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *