Hospice Søholms indsats – hospicefilosofien

Hospicefilosofien

Af sygeplejerske Heidi Krohn Didriksen

Hospice Søholms indsats bygger på Sundhedsstyrelsens anbefalinger for palliativ indsats og engelske Dame Cicerly Saunders (1918-2005) hospicefilosofi. Hospicefilosofien handler om at se det hele menneske – ikke kun de fysiske smerter, men også de sociale, psykiske, eksistentielle og åndelige smerter. Det vi kalder for den totale smerte. Det er en tilgang til det andet menneske, hvor der tages udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov og hvor livskvalitet er omdrejningspunktet. At se og lytte til den anden. At være sanseligt til stede, tilgængelig, ydmyg og omsorgsfuld. At være faglig dygtig og have respekt for den andens selvbestemmelse, respekt for den andens integritet, respekt for den andens værdighed og omsorg for den andens sårbarhed. Det handler om at blive set som det menneske man er, og få hjælp til det der har betydning lige nu.

 

Projekt hospicefilosofien

At personalet praktiserer denne tilgang til patienter og pårørende har betydning for patientens livskvalitet i den sidste levetid og de pårørendes sorgproces. Dette understøttes af studier, der viser, at på trods af alvorlig sygdom stiger patientens livskvalitet og pårørendes oplevelse af sorgstøtte. Det ønsker vi fortsætter, og derfor har vi i 2021/2022 et projekt omhandlende hospicefilosofien, da det er et af de bærende elementer for Hospice Søholms indsats. Formålet med dette indsatsområde, er at skabe rammer, der giver de bedste forudsætninger for livskvalitet, selvværd og en værdig død. Det betyder at personalet skal arbejde bevidst med hospicefilosofien, hvor et fælles sprog og identificering af hospicefilosofien på Hospice Søholm må italesættes og identificeres. Ligeledes vil personalet have fokus på, at patienter og pårørende oplever, at personalet tager sig af det som er betydningsfuldt og at det kollegiale samarbejde også er båret af hospicefilosofien. Som en rød tråd vil frivilliggruppen på Hospice Søholm desuden have hospicefilosofien på dagsorden til deres temadag i efteråret 2021.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *